عناصر تشکیل دهنده قرارداد شرکت تجاری کدامند؟

ساخت وبلاگ
چکیده : شرکت تجاری قراردادی می باشد که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ای را که از جمع آورده ه... با عنوان : عناصر تشکیل دهنده قرارداد شرکت تجاری کدامند؟ بخوانید :

شرکت تجاری قراردادی می باشد که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ای را که از جمع آورده های ( مالی و صنعتی ) آن ها تشکیل می شود، در میان گذارند تا با به کارگیری آن در یک فعالیت، از سود حاصل آن بهره مند و زیان های احتمالی را میان خود تقسیم کنند.

با توجه به توضیحاتی که داده شده است برای اینکه قرار دارد شرکت تجاری وجود داشته باشد باید بین طرفین قرار داد حداقل دو یا چند نفره باشند هر کدام  سهمی بیاورند که از جمع آنها سرمایه تشکیل می گردد. در تقسیم کردن سود و زیان شرکت کنند و در رسیدن به هدفی که برای ان شرکت ایجاد می شود، تعاون و همکاری داشته باشند.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد شرکت تجاری شامل:

  • تعدد شرکا
  • آوردن حصه
  • شرکت در سود و زیان
  • همکاری شرکا در اداره شرکت

منبع:

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:04