طریقه افزایش سرمایه در شرکت سهامی

ساخت وبلاگ
چکیده : افزایش سرمایه بعد از ثبت شرکت زمانی لازم می شود که شرکت به سرمایه جدید احتیاج داشته باشد. اینکار از ... با عنوان : طریقه افزایش سرمایه در شرکت سهامی بخوانید :

افزایش سرمایه بعد از ثبت شرکت زمانی لازم می شود که شرکت به سرمایه جدید احتیاج داشته باشد. اینکار از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود انجام می شود. 

-اگر افزایش سرمایه از این طریق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید باشد، به یکی از روش های ذیل می تواند صورت گیرد :

1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد ؛

2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ؛

3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه، اگر ارزش واقعی سهام جدید بیش از ارزش اسمی سهام موجود باشد. افزایش سرمایه ممکن است علاوه بر این، از طریق تبدیل اوراق مشارکت به سهام باشد.

-افزایش سرمایه ممکن است از طریق حفظ یا حذف حق تقدم صاحبان سهام موجود در پذیره نویسی انجام شود.

-افزایش سرمایه ممکن است از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا انتقال اندوخته اختیاری یا اضافه ارزش سهام جدید که به سهام داران موجود به نسبت سهام آنان تعلق دارد، محقق گردد.


ثبت شرکتهای بانک اطلاعات ثبتی

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:04