هزینه ثبت برند در اصفهان شامل چیا میشه ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : در این مقاله هزینه های ثبت برند در استان  نصف جهان بررسی می گردد. هزینه ثبت برند در اصفهان معمولا ... با عنوان : هزینه ثبت برند در اصفهان شامل چیا میشه ؟ بخوانید :

در این مقاله هزینه های ثبت برند در استان  نصف جهان بررسی می گردد.


هزینه ثبت برند در اصفهان معمولا شامل دو بخش هزینه می باشد ،هزینه های واریزی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و بخش دیگر هزینه ها ،مبلغی است ک در صورتی که تصمیم داشته باشید کار ثبت برند را توسط وکیل و موسسات حقوقی انجام دهید می بایست پرداخت نمایید که این هزینه می تواند با توجه به انتخاب شما متغیر باشد ،بنابراین در این مطلب هزینه های قانونی بررسی می گردد.

هزینه ثبت اظهارنامه

هزینه ثبت اظهارنامه طبق جدول شماره 3 ضمیمه یک آئین نامه اجرایی ایران به ازاء یک طبقه برای شخص حقیقی 000/ 200 ریال و شخص حقوقی 000/400 ریال تعیین شده که باید به حساب اداره کل ثبت مالکیت صنعتی پرداخت و رسید آن ضمیمه اظهارنامه، تسلیم اداره مرجع ثبت گردد .

هزینه انتشار آگهی اظهارنامه

بعد از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را به هزینه متقاضی جهت اطلاع عموم منتشر می نماید . آگهی مزبور باید شامل
1-تاریخ و شماره اظهارنامه
2-در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است.
3-نمونه علامت

4- اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
5-فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد .

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 6:04