تفاوت و ویژگیهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

ساخت وبلاگ
چکیده : مهمترین ویژگیهای مشترک شرکت سهامی عام و خاص همانطور که اسم شرکت سهامی معلوم است سرمایه در این شهر به... با عنوان : تفاوت و ویژگیهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بخوانید :

مهمترین ویژگیهای مشترک شرکت سهامی عام و خاص

همانطور که اسم شرکت سهامی معلوم است سرمایه در این شهر به صورت سهام تقسیم می شود بین اعضا در این شرکت سهام به صورت قطعات کوک سهام تقسیم می شود نه دارای ها شرکت چون در اص ل دارایی با سرما در معنا فرق دارند باهم 

در تعریف  امده سرمایه بخش از دارایی است که در صورت کسر دیون و بدهی ها شرکت از دارایی به دست می اید یعنی دارای شامل سرمایه و مطالبات است ولی سرمایه بخش مفید دارایی در انجام امور تجاری است 

یکی دیگر از ویژگی های مهم شرکت سهامی با توجه به ماده 2 لایح اصلاحی قاون تجارت شرکت ها  تجار بودن شرکت است یعنی این شرکت ها اگر کار تجاری یا غیر تجاری انجام دهند بازم شرکت تجاری محسوب می شوند و تابع مقرارت تجارت هستند

یک مورد دیگر این ویژگی ها تعداد شرکا است که قانون میگه حداقل 3 نفر برای ثبت شرکت سهامی لاارم است همچنین سرمایه شرکت که به صورت صدور سهام انجام می گیرد باعث لزوم حضور حداقل سه نفر شریک می شود تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.

در رابطه با مسئولیت شرکآئ در مقابل دیون احتمالی شرکت چنین اشاره شده است که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. 

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

مهمترین تفاوت ها در این دوشرکت نحوه تامین سرمایه است شرکت سهامی عام برای تامین سرکمایه شروع به پذیره تنویسی می کند و اوراق قرضه صدور می کنند اما برای شرکت های سهامی خاص موسسین مسئول تامین تمامی سرمایه شرکت می باشند.ادامه مقاله در بانک اطلاعات ثبتی 


...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 16:10