هزینه ثبت برند | بلاگ

هزینه ثبت برند

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ثبت هایی همراه میباشد که لازم است متقاضیان از آنها باخبر باشند. هزینه های ثبت برند به شرح زیر میباشد :

هزینه ثبت برند و علامت تجاری :

 1. هزینه ثبت اظهارنامه به ازا یک طبقه :
 • برای شخص حقیقی : 200,000
 • برای شخص حقوقی : 400,000

به ازا هر طبقه اضافه :

 • برای شخص حقیقی : 20,000
 • برای شخص حقوقی : 40,000

2. هزینه حق ثبت علامت تجاری به ازا یک طبقه :

 • برای شخص حقیقی : 1,200,000
 • برای شخص حقوقی : 2,400,000

به ازا هر طبقه اضافه :

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

3. هزینه حق ثبت دوره های 10 ساله

 • برای شخص حقیقی و شخص حقوقی معادل حق ثبت علامت تجاری میباشد .

    4. هزینه جریمه تاخیر در مدت تمدید ثبت :

 • برای شخص حقیقی و حقوقی معادل نصف حق ثبت علامت تجاری میباشد .

5. هزینه استعلام انتقال ,اجازه بهره برداری , اعتراض

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

6. هزینه برای حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازا یک طبقه (میزان کالا و خدمات به هر اعدادی میتواند باشد . )

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

هزینه حق ثبت برای هر طبقه اضافه

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

7. هزینه بریا حق ثبت مجوز بهره برداری و فسخ و خاتمه آن به ازای یک طبقه (میزان کالا و خدمات به هر تعدادی میتواند باشد. )

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,00

8.هزینه اصلاح اظهارنامه و ضمائم برای هر بار اصلاح

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

9. هزینه حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجاره بهربرداری از آن :

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

10. هزینه حق ثبت تغییرات :

 • برای شخص حقیقی : 50,000
 • برای شخص حقوقی : 100,000

11. هزینه صدور گواهی المثنی :

 • برای شخص حقیقی : 100,000
 • برای شخص حقوقی : 200,000

12. هزینه برای رونوشت مصدق :

 • برای شخص حقیقی : 5,000
 • بای شخص حقوقی : 10,000

13. هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه و صدور گواهی نامه :

 • برای شخص حقیقی : 15,000
 • برای شخص حقوقی : 30,000

14. هزینه رسیدگی به اعتراض رد ثبت :

 • برای شخص حقیقی : 500,000
 • برای شخص حقوقی » 750,000

15. هزینه رسیدگی به اعتراض تقاضای ثبت :

 • برای شخص حقیقی : 1,500,000
 • برای شخص حقوقی : 3,000,000

16. هزینه ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

 • برای شخص حقیقی : 3,000,000
 • برای شخص حقوقی : 4,500,000

17. هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی

 • برای شخص حقیقی : 200,000
 • برای شخص حقوقی : 400,000


...
نویسنده : بازدید : 35 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 19:22