شرایط ثبت شرکت

ساخت وبلاگ
چکیده : شرایط ثبت شرکت ها تاسیس شرکت جدا از مراحلی که باید برای ثبت آن پیمود دارای شرایط عمومی و اختصاصی ا... با عنوان : شرایط ثبت شرکت بخوانید :

ها

تاسیس شرکت جدا از مراحلی که باید برای ثبت آن پیمود دارای شرایط عمومی و اختصاصی است

 

شرایط ثبت شرکت 

شرایط عمومی ثبت شرکت

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی  میتوانند در ایران شرکت ثبت نمایند .

 

افراد غیر ایرانی نیز میتوانند در ایران به صورت 100 درصد مالکیت به ثبت شرکت بپردازند .

 

افراد  متقاضی باید از صحت عقل و خرد برخوردار باشند و حداقل سن 18 سال میباشد.

 

چند شرکت نیر میتوانند با هم شرکتی دیگر ثبت نمایند .

 

افرادی که دارای سوپیشینه هستند نیز میتوانند شرکت ثبت نمایند به شرط آنکه جز هیئت مدیره و یا مدیرعامل نباشند .

 

انتخاب موضوع قانونی ؛انتخاب موضوعی مشخص که با موازین دینی و عرف و قوانین جمهوری اسلامی ایران در تضاد نباشد.همچنین موضوع مورد نظر باید معین باشد

 

شرایط  اختصاصی ثبت شرکت :

ثبت شرکت مبنی بر تنظیم شرکت نامه است .به همین دلیل باید نوع شرکت و نحوه ی همکاری شرکا مشخص شود . به همین دلیل باید موارد زیر را تعیین کرد.

 

تعیین سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آن

 

انتخاب سهامداران و اعضا و شرکا که باید حداقل 2نفر باشند

 

همکاری بین شرکا

 

انتخاب بازرس های قانونی؛ برای شرکت های سهامی این مورد الزامی است .

 

سرمایه گذاری ؛اعم از مالی و غیر مالی. حداقل سرمایه برای هزینه های ثبت و همچنین سرمایه اولیه یک میلیون است .

 

اماده کردن مدارک ثبت شرکت ها

 

تعیین سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آنها بین شرکا و سهامداران

 

اگر شرکت تجاری است ؛ انجام فعالیت های بازرگانی
شرایط ثبت شرکت...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 19:07